Bane Mullarkey

COMHAIRLEOIRÍ TURASÓIREACHTA

Le tacaíocht ó:

Bane Mullarkey

COMHAIRLEOIRÍ TURASÓIREACHTA

Le tacaíocht ó:

Bane Mullarkey

COMHAIRLEOIRÍ TURASÓIREACHTA

Le tacaíocht ó:

Cé Muid

Tá Angela Bane agus Bernadette Mullarkey ag obair le chéile mar Bane Mullarkey ó 2002.

Le blianta fada de thaithí agus tuiscint dhomhain ar thurasóireacht agus ar fháilteachas, oibrímid le cliaint chun eispéiris iontacha a chruthú, a chur chun cinn agus a sheachadadh; eispéiris a thugann eachtra, pléisiúr agus brí do lucht saoire as Éirinn agus ó thar lear.


Taithí Fhairsing

Bunaithe i nGaillimh ar Shlí iontach an Atlantaigh Fhiáin, oibrímid - go pearsanta agus ar líne - ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, in Oirthear Ársa na hÉireann, i gCroíthailte Ceilte na hÉireann agus i mBaile Átha Cliath.

Is céimithe Tráchtála muid beirt ó OÉ Gaillimh agus tá cáilíochtaí againn in Oiliúint Ghnó freisin.

Tá Bernadette ina Cathaoirleach ar Ghaillimh le Gaeilge agus ina hiar-Chathaoirleach ar Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, tá sí líofa sa Ghaeilge agus san Iodáilis.

Bane Mullarkey in Italia

Bernadette ha vissuto 5 anni a Milano negli anni 90, lavorando per Enterprise Ireland - Ente del Governo Irlandese per lo sviluppo delle esportazioni - e successivamente per il Gruppo GianFranco Mainardi (Business Travel). https://www.orchideaviaggi.it/

Recentemente si è occupata, per conto di un cliente della Bane Mullarkey, del progetto transnazionale "European Tastes Trail - Strada Europea dei Sapori", finanziato da LEADER. Il capofila di questo progetto era il Gruppo di Azione Locale (GAL) F.A.R. Maremma https://www.farmaremma.it/attivita/#toggle-id-4; Bernadette ha colto con piacere l'occasione di lavorare nuovamente con l'Italia e l'italiano!!

Negli ultimi anni, mentre elaborava una strategia per lo sviluppo della ricettività per una cittadina dell'ovest irlandese, è stata anche coinvolta nel Modello Albergo Diffuso. https://alberghidiffusi.it/

Bernadette vorrebbe mantenere e sviluppare i suoi contatti con l'Italia e per questo è interessata a collaborare con aziende italiane del settore turistico; può offrire una gamma di servizi ad aziende pubbliche e private o per sviluppare progetti turistici gestiti a livello locale. Contattaci per ulteriori informazioni.

GianFranco Mainardi dice…

Come imprenditore ho avuto la grande fortuna di avere nel mio team una giovane irlandese che dal primo incontro, non prenotato, che è avvenuto alle 8:30 di un mattino all’ingresso dei miei uffici di Milano ancora chiusi in quanto l’apertura era alle ore 9. Sono passati tanti anni ma ho sempre in mente la mia sorpresa nell’uscire dall’ascensore al terzo piano del palazzo e trovarmi difronte una giovane ragazza che mi da il buon giorno e mi chiede se sogno il Signor Mainardi, titolare della Travel United Srl. Rispondo con un buon giorno e dico si, sono io, desidera? Mi chiamo Bernadette Mullarkey, sono irlandese, abito a Milano e cerco un posto di lavoro. L’ho assunta immediatamente perché ho notato in lei determinazione e desiderio di impegnarsi. Senza togliere nulla alle centinaia di persone che hanno lavorato, e lavorano, nelle mie aziende, Bernadette è stata tra le migliori confermando il mio intuito nel non farmela scappare. Ha lasciato la mia azienda per rientrare in Irlanda, sposarsi e mettere su famiglia. La ricordo con immenso affetto, anche ho avuto qualche problema a trovare una valida sostituta. Grazie Bernadette per il tuo impegno e la tua professionalità.

GianFranco Mainardi

Amministratore Delegato / Managing Director, Orchidea Viaggi S.r.l. - Agenzia di Viaggi / Travel Agency


Cén Fáth Oibriú Linn?


Is breá linn an turasóireacht agus bímid ag obair le gach gné den tionscal: ó shuíomhanna cultúrtha agus díol spéise do chuairteoirí go féilte, gníomhaíochtaí, bia agus cóiríocht.

Is tionscal iontach í an turasóireacht, lán le nuálaíocht agus cruthaitheacht. Ach tá sí i mbaol faoi láthair le go leor dúshlán amach roimpi. Sin an áit ar féidir lenár scileanna gairmiúla agus pearsanta cabhrú leat.

Le breis agus 40 bliain de thaithí eadrainn, agus cur síos déanta orainn mar dhaoine atá láidir ach báúil, oibrímid i gcomhpháirtíocht le cliaint agus déanaimid caidrimh bhuana agus ómósacha a fhorbairt. Cothaímid comhbhá trí bheith ag siúl i mbróga ár gcliant, trí thuiscint a bheith againn ar a gcuid dóchas, a n-imní agus a ndúshláin, agus cabhrú leo a gcuid cuspóirí agus a n-acmhainneacht a bhaint amach.

Seirbhísí


Creidimid sa tábhacht a bhaineann le tuiscint a fháil ar do chustaiméir agus tá an cur chuige seo mar bhonn agus mar thaca ar an méid a dhéanaimid agus ar an gcaoi a ndéanaimid é.

I measc na seirbhísí a gcuirimid ar fáil tá:

 • Oiliúint - ar líne agus duine le duine
 • Meantóireacht - ar líne agus duine le duine
 • Eascú
 • Iarratais mhaoinithe
 • Staidéir féidearthachta
 • Tacair - cruthú ábhair agus eagarthóireacht
 • Straitéisí margaíochta
 • Taighde
 • Siopadóireacht faoi rún
 • Pleananna do thurasóireacht thar lear
 • Measúnuithe agus athbhreithnithe
DÉAN COINNE DO MHEÁNTÓIREACHT AR LÍNE

Oiliúint agus Meantóireacht Ar Líne

Tá ár seirbhísí ar líne deartha chun freastal ar riachtanais na gcliant.

- Is féidir le hoiliúint ar líne a bheith mar cheardlanna leathlae aon uaire nó cláir il-lae.

- Is féidir meantóireacht ar líne a sholáthar i mbladhmanna gearra diana nó thar thréimhse seachtainí nó míonna.

Tosaíonn gach tionscadal le héisteacht mhaith agus le comhrá maith, mar sin cuir glaoch orainn le haghaidh comhairliúcháin saor in aisce chun do chuid smaointe a phlé agus féachaint conas is féidir linn cabhrú.

Seisiún Meantóireachta Aon Uaire, Uair an Chloig

€125 + CBL

Trí Sheisiún Uair an Chloig

€450 + CBL

San áireamh tá pleananna gníomhaíochta & idirchaidreamh leis an gcliant idir na seisiúin.

Ceardlann Éascaithe do Ghrúpa, Dhá Uair an Chloig

€750 + CBL

Tá tuarascáil éascaithe san áireamh.

Cliaint

Oibrímid le daoine agus le gnóthais sna hearnálacha príobháideacha, poiblí agus pobail agus bainimid taitneamh as gnó láidir athuaire agus atreoraithe.

"Is gairmithe cruthanta iad agus tá sé sin léirithe acu arís agus arís eile."

Fiona Monaghan, Ceann Gníomhaíochtaí, Fáilte Ireland
"Tá caidreamh oibre fada agus rathúil ag Údarás na Gaeltachta le Bane Mullarkey."

Maedbh Seoighe, Feidhmeannach Fiontraíocha, Údarás na Gaeltachta.
"Chabhraigh a smaointeoireacht shoiléir linn díriú ar an bpictúir mór."

Michael Walsh, POF, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge
"An-eagraithe, inniúil, gairmiúil agus gnaíúil. Bhí an t-aiseolas ó na rannpháirtithe oiliúna ar fheabhas."

Christine Charleton, Ceann Fiontair, Westmeath LEO
"Is mór is fiú a dtaithí agus a dtuiscint ollmhór ar phríomhcheisteanna. Is réiteoirí fadhbanna iad agus bíonn sé iontach a bheith ag obair leo."

Eithne Verling, Stiúrthóir, Músaem Cathrach na Gaillimhe
"Thug Angela & Bernadette soiléireacht agus saineolas don aighneacht."

John O'Donoghue, Bainisteori Ginearálta, Newbridge House & Farm
"Angela & Bernadette are a powerhouse team, personable and professional. They bring valuable insight and experience to the table."

Aisling O’Brien, Head of Marketing, Element Pictures
Sheep and Wool Centre Connemara
"Gairmiúil agus dírithe ar an gcustaiméir, deanann siad beart de réir briathair."

Sinead McDermott, Bainsteoir, Turasóireacht Liatroma
"Their expertise and experience of Ireland’s tourism sector is evident. Their professionalism and attention to detail made the process a very smooth experience for me."

Tony Lee.
Bíonn Bane Mullarkey agus 7L Architects ag comhoibriú lena chéile ar thionscadail don OPW agus d'Uiscebhealaí Éireann.
"Thug na torthaí léargas an-mhaith dúinn agus bhí na moltaí an-úsáideach. Go leor comhairle agus moltaí praiticiúla."

Catherine Hosty, Stiúrthóir, Radharc Landscaping
"Their experience, knowledge and reputation resulted in an in-depth, detailed, professional feasibility study which was invaluable."

John Sweeney, President, Connemara Chamber of Commerce
"Bane Mullarkey were professional, attentive & understanding. Working during a pandemic could have impeded progress, but with creativity, positivity & good humour, they kept to project targets."

Deirdre Ní Chonghaile,
Tobar Milis.

Tionscadail

Fáilte Ireland

 • Oiliúint
 • Meantóireacht
 • Iniúchtaí ar Thaithí
 • Cruthú Tacair
 • Pleananna Ceann Scríbe
 • Éascú Grúpaí

Údaráis Áitiúla

 • Straitéisí Turasóireachta
 • Imeachtaí Líonraithe - ar líne agus duine le duine
 • Comhairliúchán
 • Éascú Grúpaí

Infheisteoirí agus Forbróirí

 • Staidéir Féidearthachta
 • Cleachtaí Scóipe
 • Taighde Margaidh
 • Iarratais Mhaoinithe
 • Éascú Grúpaí

Gnólachtaí Turasóireachta

 • Straitéisí Margaíochta
 • Meantóireacht
 • Oiliúint
 • Iarratais Mhaoinithe
 • Éascú Grúpaí

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

Bane Mullarkey

Angela: 087 286 5217

Bernadette: 086 806 2540

Ríomhphost: info@banemullarkey.ie

Seoladh: Cnocán Raithnigh, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe