Bane Mullarkey

COMHAIRLEOIRÍ TURASÓIREACHTA

Le tacaíocht ó:

Bane Mullarkey

COMHAIRLEOIRÍ TURASÓIREACHTA

Le tacaíocht ó:

Bane Mullarkey

COMHAIRLEOIRÍ TURASÓIREACHTA

Le tacaíocht ó:

thin

Maidir le Bane Mullarkey

Tá Angela Bane agus Bernadette Mullarkey ag obair le chéile mar Bane Mullarkey ó 2002.

Le blianta fada de thaithí agus tuiscint dhomhain ar thurasóireacht agus ar fháilteachas, oibrímid le cliaint chun eispéiris iontacha a chruthú, a chur chun cinn agus a sheachadadh; eispéiris a thugann eachtra, pléisiúr agus brí do lucht saoire as Éirinn agus ó thar lear.


Taithí Fhairsing

Bunaithe i nGaillimh ar Shlí iontach an Atlantaigh Fhiáin, oibrímid – go pearsanta agus ar líne – ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, in Oirthear Ársa na hÉireann, i gCroíthailte Ceilte na hÉireann agus i mBaile Átha Cliath.

Is céimithe Tráchtála muid beirt ó OÉ Gaillimh agus tá cáilíochtaí againn in Oiliúint Ghnó freisin.

Tá Bernadette ina Cathaoirleach ar Ghaillimh le Gaeilge agus ina hiar-Chathaoirleach ar Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, tá sí líofa sa Ghaeilge agus san Iodáilis.


Cén Fáth Oibriú Linn?


Is breá linn an turasóireacht agus bímid ag obair le gach gné den tionscal: ó shuíomhanna cultúrtha agus díol spéise do chuairteoirí go féilte, gníomhaíochtaí, bia agus cóiríocht.

Is tionscal iontach í an turasóireacht, lán le nuálaíocht agus cruthaitheacht. Ach tá sí i mbaol faoi láthair le go leor dúshlán amach roimpi. Sin an áit ar féidir lenár scileanna gairmiúla agus pearsanta cabhrú leat.

Le breis agus 40 bliain de thaithí eadrainn, agus cur síos déanta orainn mar dhaoine atá láidir ach báúil, oibrímid i gcomhpháirtíocht le cliaint agus déanaimid caidrimh bhuana agus ómósacha a fhorbairt. Cothaímid comhbhá trí bheith ag siúl i mbróga ár gcliant, trí thuiscint a bheith againn ar a gcuid dóchas, a n-imní agus a ndúshláin, agus cabhrú leo a gcuid cuspóirí agus a n-acmhainneacht a bhaint amach.

Seirbhísí


Creidimid sa tábhacht a bhaineann le tuiscint a fháil ar do chustaiméir agus tá an cur chuige seo mar bhonn agus mar thaca ar an méid a dhéanaimid agus ar an gcaoi a ndéanaimid é.

I measc na seirbhísí a gcuirimid ar fáil tá:

 • Oiliúint – ar líne agus duine le duine
 • Meantóireacht – ar líne agus duine le duine
 • Eascú
 • Iarratais mhaoinithe
 • Staidéir féidearthachta
 • Tacair – cruthú ábhair agus eagarthóireacht
 • Straitéisí margaíochta
 • Taighde
 • Siopadóireacht faoi rún
 • Pleananna do thurasóireacht thar lear
 • Measúnuithe agus athbhreithnithe

Cliaint

Oibrímid le daoine agus le gnóthais sna hearnálacha príobháideacha, poiblí agus pobail agus bainimid taitneamh as gnó láidir athuaire agus atreoraithe.

Tionscadail

Fáilte Ireland

 • Oiliúint
 • Meantóireacht
 • Iniúchtaí ar Thaithí
 • Cruthú Tacair
 • Pleananna Ceann Scríbe
 • Éascú Grúpaí

Údaráis Áitiúla

 • Straitéisí Turasóireachta
 • Imeachtaí Líonraithe – ar líne agus duine le duine
 • Comhairliúchán
 • Éascú Grúpaí

Infheisteoirí agus Forbróirí

 • Staidéir Féidearthachta
 • Cleachtaí Scóipe
 • Taighde Margaidh
 • Iarratais Mhaoinithe
 • Éascú Grúpaí

Gnólachtaí Turasóireachta

 • Straitéisí Margaíochta
 • Meantóireacht
 • Oiliúint
 • Iarratais Mhaoinithe
 • Éascú Grúpaí

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

Oiliúint agus Meantóireacht Ar Líne

Tá ár seirbhísí ar líne deartha chun freastal ar riachtanais na gcliant.

– Is féidir le hoiliúint ar líne a bheith mar cheardlanna leathlae aon uaire nó cláir il-lae.

– Is féidir meantóireacht ar líne a sholáthar i mbladhmanna gearra diana nó thar thréimhse seachtainí nó míonna.

Tosaíonn gach tionscadal le héisteacht mhaith agus le comhrá maith, mar sin cuir glaoch orainn le haghaidh comhairliúcháin saor in aisce chun do chuid smaointe a phlé agus féachaint conas is féidir linn cabhrú.

Seisiún Meantóireachta Aon Uaire, Uair an Chloig

€125 + CBL

Trí Sheisiún Uair an Chloig

€450 + CBL

San áireamh tá pleananna gníomhaíochta & idirchaidreamh leis an gcliant idir na seisiúin.

Ceardlann Éascaithe do Ghrúpa, Dhá Uair an Chloig

€750 + CBL

Tá tuarascáil éascaithe san áireamh.